Σύνοψη συγκροτημένου σχεδίου μετάβασης στη δραχμή
1. Πως θα γίνει μετάβαση στη δραχμή

H ένταξή μας στην ευρωζώνη το 2002, έγινε με σκοπό να ισχυροποιηθεί η ελληνική οικονομία και να βελτιωθεί το βιοτικό μας επίπεδο. Όμως, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ουδέποτε με τη δραχμή σε ειρηνικές περιόδους, βιώσαμε παρόμοια τραγωδία όπως η σημερινή. Αν και μέρος της ευθύνης φέρει το φαύλο πολιτικό μας σύστημα, σε οικονομική κατάρρευση βρίσκονται όλες οι χώρες κυρίως της νότιας ευρωζώνης, σε αντίθεση με όσες δεν έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Το πρόβλημα είναι συστημικό. Οφείλεται στο συνδυασμό του υπερτιμημένου ευρώ με τις πολιτικές της ακραίας λιτότητας που επιβάλλει το Βερολίνο. Δύο δρόμοι υπάρχουν σήμερα.

Ο ένας αυτός του ευρωμνημονίου που οδηγεί στην ατέλειωτη φτώχεια, μιζέρια και υποταγή. Και ο άλλος, στην ανατροπή του μνημονίου με μετάβαση στο εθνικό μας νόμισμα τη δραχμή, με νοικοκύρεμα του κράτους, αυτοδύναμη ανάπτυξη, εθνική αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Η συντεταγμένη έξοδος από το ευρώ, συνεπάγεται την έκδοση εθνικού νομίσματος με φειδώ και μέτρο, που συνοδεύεται από προσωρινή στάση πληρωμών, με προοπτική διαπραγμάτευσης για βαθύ κούρεμα του χρέους και περίοδο χάριτος 2-3 ετών.
Με στόχο την άμεση ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, η δραχμή θα υποτιμηθεί κατά 25% περίπου έναντι του ευρώ, ώστε η νέα αναλογία ευρώ/δραχμή να γίνει 1 : 1,5. Ένα ευρώ δηλ. θα ισούται με μιάμιση δραχμή. Στην πορεία, η διεθνής ισοτιμία της νέας δραχμής, μπορεί να διολισθαίνει ή να υπερτιμάται σε ελεγχόμενο βαθμό, ανάλογα με τη διεθνή οικονομική συγκυρία. Κατά την αρχική περίοδο της μετάβασης στη δραχμή διάρκειας 6-14 μηνών, σύμφωνα με το σχέδιο που στηρίζεται σε μελέτες και τεκμηριωμένες προβλέψεις, διασφαλίζονται η σημερινή αγοραστική αξία των αμοιβών με τιμαριθμική αναπροσαρμογή, η επάρκεια σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, πρώτες ύλες, και προσαρμόζεται ομαλά η οικονομία στο εθνικό νόμισμα, χωρίς σοβαρές παρενέργειες.

Μετά το πρώτο εξάμηνο σταθεροποίησης της οικονομίας που προϋποθέτει συνετή και χρηστή κρατική διαχείριση, συγκροτημένη αναπτυξιακή στόχευση,ορθολογική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, εθνικοποίηση των τραπεζών, πάταξη της φοροδιαφυγής κλπ., προβλέπεται ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 7-12%,μείωση της ανεργίας κάτω του 10% με δημιουργία άνω του 1,5 εκ. θέσεων εργασίας και αύξηση των εισοδημάτων, μισθών, συντάξεων κλπ. κατά 10-30%.

2. Η στάση πληρωμών ως αναγκαία διεθνής πρακτική

Σήμερα, μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι αγοράζουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου υποτιμημένα μέχρι και 89%, καταβάλλοντας δηλ. μόλις το 11% της αρχικής τους αξίας. Γιατί λοιπόν να μην μπορεί ένα ολόκληρο κράτος να αγοράσει τα χρέη του υποτιμημένα κατά 75% και ίσως και περισσότερο; Αν και αυτό απαγορεύεται από τους ευρωδανειστές μας, είναι μαχητό και δυνατό να γίνει άμεσα ή έμμεσα.

Όσον αφορά τις ρήτρες δανεισμού που έχουμε υπογράψει σε Αγγλικό δίκαιο, παρόμοια θέματα υπόκεινται σε πολιτικού τύπου διαπραγμάτευση, όπως έχει γίνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις, με πιο χαρακτηριστική αυτή της Γερμανίας, στην οποία χαρίστηκαν τα τεράστια χρέη της από δύο παγκοσμίους πολέμους. Από το 1824 έως το 2009 σημειώθηκαν τουλάχιστον 286 επίσημες χρεοκοπίες από 110 κράτη. Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει επισήμως τα έτη 1827, 1834, 1893, 1932 και με ιδιόμορφο τρόπο το 2010 και 2012.

Η χρεοκοπία, η στάση πληρωμών δεν μπορεί να δαιμονοποιείται, αφού αποτελεί συνηθισμένη διεθνή πρακτική για κράτη και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι δανειστές μας θα εισπράξουν μέρος των δανείων τους, μόνο αν δώσουν την δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να συνέλθει από το κώμα της ύφεσης στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Η πρότασή μας, εκτός των άλλων, αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στις ξένες κυβερνήσεις και στις αγορές. Η μετάβαση στη δραχμή θα μας επιτρέψει να προσφύγουμε σε διεθνείς συναλλαγές, σε διακρατικές συμφωνίες και προσφυγή στις αγορές, χωρίς τις απαγορεύσεις των Μημονίων. Σήμερα είμαστε αποκομμένοι από τις αγορές και έχουμε πτωχεύσει δύο φορές με την έλευση της κρίσης στις 23 Απριλίου του 2010 με την είσοδο στο ΔΝΤ και στις 21 Ιουλίου 2012 με το κούρεμα του PSI, με απομείωση κυρίως ελληνικών ομολόγων.

Αυτό είχε ως συνέπεια να ενεργοποιηθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS), από τα οποία εισέπραξαν τεράστια ποσά οι διεθνείς κερδοσκόποι. Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε σε κατάσταση μόνιμης πτώχευσης. Οι αγορές μας έχουν από καιρό εγκαταλείψει και ουδείς μας δανείζει, ενώ οι ιδιώτες εισαγωγείς υποχρεώνονται να πληρώνουν με μετρητά. Με τις επαίσχυντες ρυθμίσεις των Μνημονίων, δεν επιτρέπεται στο ελληνικό κράτος να αναζητήσει δημόσιο δανεισμό από αλλού. Και έπονται χειρότερες μέρες αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Για να επιτευχθεί αύξηση της απασχόλησης και αποπληρωμή των χρεών μας, απαιτείται ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 8%, κάτι το οποίο είναι εντελώς αδιανόητο.

3. Πληθωρισμός

Σύμφωνα με οικονομοτεχνικές μελέτες μας και με βάση ότι οι εισαγωγές προϊόντων αναλογούν στο 25,5% του ΑΕΠ, η μέση-σταθμισμένη αύξηση στις τιμές καταναλωτή, υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται περίπου σε 15% στην αρχική φάση της μετάβασης. Αυτό αρχικά θα λειτουργήσει θετικά για την αναγκαία θέρμανση και αναπτυξιακή ώθηση της ελληνικής οικονομίας που σήμερα κατολισθαίνει με συρρίκνωση ή αναιμική πορεία του ΑΕΠ και πρωτοφανή αρνητικό πληθωρισμό της τάξης του -3%. Αργότερα, ο πληθωρισμός, αναμένεται να συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω του 7-10%. Ο πληθωρισμός που είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος της μετάβασης, μπορεί να ελεγχθεί με ισορροπημένη έκδοση ποσότητας χρήματος, με την προσήκουσα τιμή του Μ2, ενός γνωστού δείκτη που αντιστοιχεί στο μέγεθος του ΑΕΠ ( κατά περίπτωση σε 10-20% του ΑΕΠ). Η κυβέρνηση οφείλει να ελέγχει κερδοσκοπικές καταστάσεις, να αντισταθεί σε πιέσεις συντεχνιών, επιχειρηματιών, ομάδων πίεσης, να δώσει την εικόνα σοβαρού διαχειριστή και όχι εύπλαστου πολιτικάντη.

4. Αύξηση μισθών και συντάξεων

Μετά τους αρχικούς έξι μήνες της μετάβασης και προσαρμογής στο εθνικό νόμισμα και ανάκτησης της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, προγραμματίζεται η αύξηση των μισθών και των συντάξεων κατά 10-20% και του αγροτικού εισοδήματος κατά 15-30%, ενώ προβλέπεται η σταδιακή μείωση της ανεργίας κάτω του 10%, με τη δημιουργία άνω του 1,5 εκ. θέσεων εργασίας.

5. Δάνεια και τραπεζικές καταθέσεις

Τα δάνεια μειώνονται κατά 50%, δημιουργείται Στεγαστική Τράπεζα κατά το επιτυχημένο πρότυπο του εμπνευσμένου Προέδρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ των ΗΠΑ το 1936 για αποτροπή πλειστηριασμών. Προστατεύονται οι τραπεζικές καταθέσεις μέχρι 100.000 ανά άτομο και για μεγαλύτερα ποσά με φθίνουσα αναλογία, ενώ ακολουθείται η δικαστική οδός για τα θαλασσοδάνεια. Για τις όποιες αναγκαίες εισαγωγές στην αρχική περίοδο της μετάβασης, αξιοποιούνται τα υπάρχοντα συναλλαγματικά και ρευστά διαθέσιμα της χώρας, καθώς και διακρατικές συμφωνίες ή και δανεισμός με προοπτική την αξιοποίηση ενεργειακών ή άλλων πόρων. Σύντομα, θα εισρεύσει ξένο συνάλλαγμα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την αύξηση των εξαγωγών, τις εισροές κεφαλαίων, από τα ναυτιλιακά και μεταναστευτικά εμβάσματα και τον τουρισμό.

6. Τρόφιμα

Η αυτάρκεια σε τρόφιμα από την εγχώρια αγορά είναι δεδομένη, όπως αποδεικνύεται από μελέτες και ειδικότερα της ΠΑΣΕΓΕΣ. Το γεωργικό προϊόν είναι έντασης εργασίας (η συμμετοχή δηλ. του κόστους εργασίας ανέρχεται περίπου στο 70-80% του συνολικού κόστους), με συνέπεια η προστιθέμενη αξία των αναγκαίων εισαγωγών σε λιπάσματα και καύσιμα, να έχει περιορισμένη επίπτωση στο συνολικό κόστος. Έτσι και αλλιώς, οφείλουμε να επιμένουμε ελληνικά. Γιατί όταν αγοράζουμε ελληνικά στηρίζουμε την χώρα μας. Και αυτό χρειάζεται να γίνει τρόπος ζωής σήμερα όσο ποτέ άλλοτε.

7. Φάρμακα

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, παρ’ όλη την συρρίκνωση της τα τελευταία χρόνια, καλύπτει πάνω από το 50% των αναγκών της χώρας σε φάρμακα - ποσοστό που ασφαλώς μπορεί να διευρυνθεί και να καλύψει το σύνολο των γενόσημων φαρμάκων για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών της χώρας. Για ορισμένα σπάνια νέα φάρμακα, υπάρχει επαρκές συνάλλαγμα. Τώρα με το ευρώ και όχι παλαιότερα με τη δραχμή, εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη γιατί αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, καταργούνται οι μνημονιακές ρυθμίσεις που πλήττουν τα φαρμακεία, που παραμένουν οι αποκλειστικοί φορείς διάθεσης φαρμάκων.

8. Πρώτες ύλες

Σε αντίθεση με χώρες όπως η Γερμανία ή και η Κίνα, η Ελλάδα διαθέτει, αναλογικά με το μέγεθός της, μεγάλα αποθέματα πρώτων υλών, ορυκτού και φυσικού πλούτου. Το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε αργό πετρέλαιο καλύπτεται από τα ελληνικά διυλιστήρια που διαθέτουν ίδιους πόρους και έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες με πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Τα διυλιστήριά μας εξάγουν διυλισμένο πετρέλαιο ακόμα και σε πετρελαιοπαραγωγικές χώρες! Αν παρουσιαστούν κάποια προσωρινά προβλήματα, μπορεί να αντιμετωπιστούν με υπάρχοντα συναλλαγματικά διαθέσιμα ή με διακρατικές συμφωνίες για αγορές καυσίμων με πίστωση, κάτι που άλλωστε γίνεται και σήμερα, ή και με παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Παράλληλα, προωθούνται οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με ανάπτυξη και δικής μας τεχνολογίας, η ηλιακή, αιολική, θαλάσσια, υδροηλεκτρική κλπ. Επισημαίνεται ότι, η υψηλή τιμή των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα δεν οφείλεται στο κόστος αγοράς, αλλά στην βαρύτατη επιβάρυνσή τους από φόρους. Με τη δραχμή, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας, όπως δεν έχουν και όλες οι άλλες χώρες εκτός Ευρωζώνης ή και εκτός της Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, τα Σκόπια, η Αλβανία, κλπ.

9. Αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας

Η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας απαιτεί θεραπεία σοκ και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μετάβαση στο εθνικό νόμισμα και υποτίμησή του κατά 255. Όπως έγινε το 1953 από τον συντηρητικό Σπύρο Μαρκεζίνη, αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά από την αρχική περίοδο προσαρμογής των πρώτων 6-14 μηνών, όπως ειπώθηκε, προβλέπεται σταδιακή συμπίεση της ανεργίας σε ποσοστά κάτω του 10%. Συμπληρωματικά μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση είναι, η επιδοτούμενη απασχόληση με ειδική έμφαση σε νέους, ΑΜΕΑ, γυναίκες, ώριμους απολυμένους εργαζόμενους, άτομα του κοινωνικού περιθωρίου κλπ.

Επίσης, η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, η δημιουργία χάρτη εθνικών και τοπικών αναγκών για την αγορά εργασίας και η σύνδεσή του με την εκπαίδευση, προγράμματα δια βίου κατάρτισης, ο εκσυγχρονισμός των γραφείων εργασίας του ΟΑΕΔ, η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα της καινοτομίας, η προώθηση αποδοτικών πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της υγιούς μεταποιητικής δραστηριότητας και ειδικότερα των εξαγωγών, η αποτροπή παρασιτικών δραστηριοτήτων της ήσσονος προσπάθειας.

10. Εκπαίδευση,

Ενισχύεται η δημόσια παιδεία και τα δημόσια Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με πρόβλεψη της σταδιακής χωροταξικής και θεματικής τους κατανομής, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας. Δημιουργούνται διεθνή ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστημιακές σχολές υψηλού επιπέδου για σύγχρονες και κλασικές ειδικότητες με διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, με σκοπό τη μαζική προσέλκυση φοιτητών από διάφορες χώρες, καθώς και Ελλήνων Πανεπιστημιακών και ερευνητών που διαπρέπουν διεθνώς. Οι σχολές λειτουργούν με ειδικό νομοθετικό καθεστώς ως Ιδρύματα με τριμερή συμμετοχή του δημοσίου, Ιδρυμάτων και ιδιωτών.

Η χώρα μας οφείλει να εκμεταλλευτεί τα μεγάλα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, για την ανάπτυξη μιας ισχυρής διεθνούς «βιομηχανίας της εκπαίδευσης». Είναι η αρχέγονη πατρίδα της γνώσης η οποία διαθέτει πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν διεθνώς, άριστες κλιματολογικές της συνθήκες και κεντρική γεωγραφική θέση μεταξύ βορρά και νότου, δύσης και ανατολής. Ειδικότερη βαρύτητα δίνεται στην επαγγελματική-τεχνική εκπαίδευση, στη συνεχιζόμενη κατάρτιση, στην κατάρτιση μέσω του διαδικτύου, ενώ επανασυστήνονται και αναβαθμίζονται οι υποδομές του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού που κατάργησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις.

11. Πολιτισμός, αθλητισμός, περιβάλλον

Η καλλιέργεια και ενίσχυση των τεχνών και του ελληνικού πολιτισμού, αποτελούν το ισχυρότερο στοιχείο της ιστορικής μας κληρονομιάς και σοβαρή επένδυση για το μέλλον. Όλα τα σχολεία της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, επισκέπτονται δωρεάν, αρχαιολογικούς και μουσειακούς χώρους, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Στο κτήμα Τατοΐου, δημιουργείται συγκρότημα αναπαράστασης της αρχαίας Αθήνας, με παράλληλες δημιουργικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για την προσέλκυση Ελλήνων και διεθνών επισκεπτών. Το νησί της Δήλου, προβάλλεται διεθνώς ως κορυφαίο παγκόσμιο ιστορικό μνημείο, με εντατικοποίηση της αναστήλωσής του και επισκεψιμότητα από το πρωί στις 6πμ. μέχρι το βράδυ στις 12μμ., όπως γίνεται και με πολλούς άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς και θρησκευτικούς θησαυρούς της χώρας μας. Ενισχύεται σημαντικά η καλή ελληνική μουσική και το ελληνικό θέατρο, εκτός των άλλων, με υποχρεωτική ποσοστιαία παρουσία τους στη δημόσια και ελληνική τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Η προαγωγή του αθλητισμού της γειτονιάς και λιγότερο του πρωταθλητισμού, συνιστά επίσης ουσιώδη στόχο για την υγιή ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας. Πατάσσεται ο αθλητικός παραγοντισμός, ελέγχεται και αντικειμενικοποιείται το σύστημα διαιτησίας των αγώνων και λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τον εξοστρακισμό της βίας από τα γήπεδα, με αυστηροποίηση των δικονομικών διατάξεων για τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς επεισοδίων. Οι αθλητικές ομοσπονδίες ενισχύονται με βάση τη δημοφιλία του αθλήματος και τις επιδόσεις των αθλητών τους. Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβατότητά του με την αειφόρο ανάπτυξη, αποτελεί πρώτιστο μέλημα. Ειδική προστασία παρέχεται για τα ποτάμια, τα ρέματα, τον αιγιαλό κλπ από καταπατήσεις και ρύπανση. Δημιουργείται μητρώο εξωτερικών ελεγκτών περιβάλλοντος και προωθείται η δημιουργία εθνικού κτηματολόγιου.

12. Υγεία και κοινωνική ασφάλιση

Η δημόσια υγεία, η κοινωνική ασφάλιση όπως και η κοινωνική πρόνοια αναβαθμίζονται, εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε τρεις αντίστοιχους κεντρικούς πυλώνες, το ΕΣΥ, το ΙΚΑ και τον ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας). Η σύνταξη καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα και το εφ’ άπαξ χορηγείται σύμφωνα με τα παλαιότερα δεδομένα, με ανώτερο πλαφόν 100.000 νέες δραχμές (50.000 ευρώ). Τα κέντρα υγείας, τα ιατρικά εργαστήρια και η υλικοτεχνική υποδομή του ΕΟΠΠΥ που καταργείται, εντάσσονται στο ΕΣΥ, το οποίο παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, καλύπτοντας όλη τη χώρα με ενιαίους κανόνες και ελεύθερη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων.

Για μη ασφαλισμένους πολίτες γίνονται ειδικές ρυθμίσεις. Οι περισσότερες ιατρικές εξετάσεις, ολοκληρώνονται από δημόσια εργαστήρια και ιατρικό εξοπλισμό του ΕΣΥ, το αργότερο σε τρεις ημέρες. Καθιερώνεται η επτάωρη πλήρης και αποκλειστική απασχόληση γιατρών με αξιοπρεπή αντιμισθία και ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού. Λαμβάνεται μέριμνα για την ιατρική κάλυψη απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών και δημιουργείται Εθνικό Κέντρο Τηλεϊατρικής. Δημιουργείται λίστα φαρμάκων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική συνταγογράφησή τους και ενισχύεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Καταρτίζονται διακρατικές συμφωνίες για την εξαγωγική προώθηση του ελληνικού φάρμακου και τη δημιουργία διεθνών ιατρικών υπηρεσιών από ελληνικούς ιατρικούς ομίλους

13. Κοινωνική πρόνοια, ΑΜΕΑ, αναξιοπαθούντες, ηλικιωμένοι, ναρκωτικά

Η αναβάθμιση, η ορθολογικοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του κοινωνικού κράτους, η στοχευμένη προστασία των αδύνατων μελών της κοινωνίας, αποτελούν πρώτιστο στόχο. Όλοι οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας υπάγονται στον ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας), ο οποίος λειτουργεί με σύγχρονες ενιαίες αρχές κοινωνικής προστασίας για τα ΑΜΕΑ τους ανέργους, τους άστεγους, τα άτομα του κοινωνικού περιθωρίου. Εκσυγχρονίζεται και αντικειμενικοποιείται το σύστημα προσδιορισμού της αναπηρίας που συνδυάζεται με εισοδηματικά κριτήρια. Δημιουργούνται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για ΑΜΕΑ που διαχειρίζονται οι συλλογικοί τους φορείς υπο τον έλεγχο του ΟΑΕΔ και παρέχονται ισχυρά κίνητρα για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Θεσπίζεται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για αναξιοπαθούντες πολίτες. Ενισχύονται τα ΚΑΠΗ που μετονομάζονται σε Λέσχες Φιλίας, καθώς και το σύστημα βοήθειας στο σπίτι για τους ηλικιωμένους. Δημιουργείται δίκτυο κοινωνικής μέριμνας για προβληματικές οικογένειες ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά και εκσυγχρονίζεται το καθεστώς υιοθεσιών. Αναβαθμίζονται τα προγράμματα ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης των φυλακισμένων και ενισχύονται οι φορείς αντιμετώπισης των ναρκωτικών με βασικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα των πρακτικών εφαρμογών τους.

14. Προστασία των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών

Η Ελλάδα γερνάει. Η ραγδαία αύξηση της υπογεννητικότητας απειλεί να την αφανίσει στις επόμενες δεκαετίες, αφού οι ελληνικές οικογένειες γεννούν περίπου ένα παιδί κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια, ενώ οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τις γεννήσεις. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη μέχρι σήμερα μαζική εισροή και την ύπαρξη περίπου 2 εκ. μουσουλμάνων στη χώρα μας με μέση γεννητικότητα πέντε παιδιών ανά μητέρα, οδηγεί μαθηματικά στον αφανισμό του ελληνισμού στις επόμενες δεκαετίες.

Με δεδομένο ότι η «πολιτική πρέπει να ενδιαφέρεται περισσότερο για τις επόμενες γενιές και λιγότερο για τις επόμενες εκλογές», η ΔΡΑΧΜΗ, προτείνει τη λήψη γενναίων μέτρων με εισοδηματικά και άλλα ειδικά κριτήρια για αναστροφή αυτής της οδυνηρής προοπτικής. Τέτοια μέτρα είναι, μεταξύ άλλων, η παροχή αξιοπρεπούς επιδόματος για το δεύτερο παιδί και η ιδιαίτερα ισχυρή εισοδηματική ενίσχυση της ελληνίδας τρίτεκνης και πολύτεκνης μητέρας. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία δικτύου οικογενειακής μέριμνας, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, οι φορολογικές απαλλαγές, η παροχή διάφορων ενισχύσεων, όπως οι άδειες περιπτέρων, λαϊκών αγορών κλπ. για τους πολύτεκνους.

15. Γεωργία κτηνοτροφία, αλιεία

Η ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία αποκτά μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική αμέσως μετά τη μετάβαση στη δραχμή και την υποτίμηση της κατά 50% έναντι του ευρώ. Το κόστος παραγωγής μειώνεται κατά περίπου 40%, με συνέπεια τα γεωργοκτηνοτροφικά και αλιευτικά προϊόντα να γίνουν περισσότερο ελκυστικά και ανταγωνιστικά, αφού θα πωλούνται πολύ φτηνότερα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, αφήνοντας επιπλέον μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους για τους παραγωγούς. Η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής, εκτός από τα τεράστια οφέλη για την εθνική οικονομία, το ισοζύγιο πληρωμών, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη, θα επιτρέψει την περαιτέρω ποιοτική της βελτίωση, εφ’ όσον ληφθούν κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα.

Προβλέπεται η αποδέσμευση από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την καταστροφική πρακτική των επιδοτήσεων και περιορισμών σύμφωνα με τις επιλογές των Βρυξελών και η στροφή σε προϊόντα συμβατά με το ελληνικό κλίμα, την εσωτερική και κυρίως, τη διεθνή ζήτηση. Για τον ίδιο λόγο, δημιουργείται χάρτης παραγωγής επιθυμητών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων κατά περιοχή. Λαμβάνονται μέτρα για την ενοποίηση αγροτικής γης για ενιαίες καλλιέργειες έκτασης τουλάχιστον 200τμ. Ενισχύονται ειδικότερα, σύγχρονες ανταγωνιστικές, καινοτόμες, οικολογικές, υδροπονικές και θερμοκηπευτικές καλλιέργειες, καθώς και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Καθιερώνεται σήμα ελληνικού προϊόντος, σήμα ελληνικού βιολογικού προϊόντος και σήμα ελληνικού παραδοσιακού προϊόντος. Ενισχύεται η ιχθυοκαλλιέργεια με προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως και η παραδοσιακή αλιεία, με παράλληλα αυστηρά μέτρα για την παράνομη αλίευση. Επαναδημιουργείται η Αγροτική Τράπεζα σε νέες υγιείς βάσεις, η οποία σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ελεγχόμενη ρευστότητα σε σύγχρονες μορφές αγροκτηνοτροφικών εταιρειών-συνεταιρισμών που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Η Αγροτική Τράπεζα ασφαλίζει την παραγωγή από κλιματολογικές και κάθε τύπου καταστροφές και επιδοτεί κατά περίπτωση, την παροχή ενέργειας για ιδιαίτερα ενεργοβόρες καλλιέργειες. Παρέχονται ισχυρά κίνητρα για τη δημιουργία ειδικών γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών εταιρειών με νέα νομοθετική ρύθμιση, με επίκεντρο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της συνεταιριστικότητας και της ενασχόλησης νέων ανθρώπων με την πρωτογενή παραγωγή. Ενισχύεται η απ’ ευθείας σύνδεση του παραγωγού με τον καταναλωτή, καθώς και εξαγωγικές συνεταιριστικές και ιδιωτικές εταιρείες αγροτικών προϊόντων. Προωθούνται διεθνείς διακρατικές συμφωνίες για την εξαγωγή ελληνικών γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων.

Καταργούνται οι μνημονικές διατάξεις που πλήττουν την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία και ειδικότερα την παραγωγή ελληνικού γάλατος. Νομιμοποιούνται οι σταυλικές εγκαταστάσεις, επαναλειτουργούν άμεσα τα εργοστάσια λιπασμάτων, η βιομηχανία ζάχαρης και αλατιού, οι δύο τελευταίες με τη μορφή κρατικού μονοπωλίου, με σκοπό την κερδοφορία προς όφελος του ελληνικού δημοσίου. Δημιουργούνται σύγχρονα κέντρα παραγωγής σπόρων. Θεσπίζεται Μητρώο Αγροτών, Κτηνοτρόφων και Αλιέων για άτομα που κατοικούν μόνιμα στην ύπαιθρο και απασχολούνται κυρίως με την πρωτογενή παραγωγή, για τους οποίους θεσπίζεται αφορολόγητο εισόδημα μέχρι 10.000. Παρέχονται ειδικές ενισχύσεις για απομακρυσμένες νησιώτικες και ορεινές περιοχές και λαμβάνονται ειδικά μέτρα για την προώθηση του αγροτουρισμού. Γενικότερα η επιστροφή στη γη και στη θάλασσα, η ενίσχυση της δημιουργικής παραγωγής του Έλληνα αγρότη, κτηνοτρόφου και αλιέα, αποτελούν πρώτιστο στόχο για το μέλλον της χώρας.

16. Δημοκρατικοί θεσμοί, «πόθεν έσχες», δημόσια διοίκηση, φορολογικό σύστημα, δικαιοσύνη

Αποκαθίσταται η Συνταγματική νομιμότητα και ειδικότερα η νομοπαρακευαστική διαδικασία μέσω της Βουλής, η οποία σήμερα έχει υποκατασταθεί παράνομα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ελέγχεται το πόθεν έσχες όλων όσων κατείχαν πολιτειακές θέσεις στην τελευταία εικοσαετία (Υπουργοί, Βουλευτές, Γεν. Γραμματείς, επικεφαλείς φορέων, τραπεζών κλπ.) και επιβάλλονται κυρώσεις σε περιπτώσεις αδικαιολόγητου παράνομου πλουτισμού. Επιπλέον, ελέγχονται δικαστικά όσοι πολιτικοί ευθύνονται για τη σημερινή καταστροφή. Προβλέπεται η καθιέρωση ενιαίου μηχανογραφημένου κωδικού αριθμού για κάθε πολίτη (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κλπ), σε συνδυασμό με προσαρμογή και διασύνδεση των μηχανογραφικών βάσεων όλων των υπηρεσιών του κράτους, ώστε α) να ταυτοποιηθεί η φορολογική και ασφαλιστική κατάσταση όλων των πολιτών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και β) να είναι εφικτή η ολοκληρωμένη και ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών, με ευθύνη μιας και μόνης υπηρεσίας ανά περίπτωση.

Προωθείται η αντικειμενικοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, η μείωση του ΦΠΑ, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, η απλούστευση και ο αποκλεισμός των μεσαζόντων από μεγάλες κρατικές προμήθειες που θα γίνονται με διαφανείς διακρατικές συμφωνίες. Προάγεται η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα η αξιοκρατία, οι σύγχρονοι μέθοδοι διοίκησης, η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Καθιερώνονται προϋπολογισμοί μηδενικής βάσης, αντιμετωπίζονται δραστικά η γραφειοκρατία, η σπατάλη, η διαφθορά, με ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Απλουστεύεται ριζικά, εκσυγχρονίζεται και επιταχύνεται η απονομή δικαιοσύνης, με στόχο να ολοκληρώνονται οι δικαστικές υποθέσεις το αργότερο σε τέσσερα χρόνια.

17. Χρηματοπιστωτικό σύστημα και τράπεζες

Εθνικοποιούνται οι τράπεζες και οι καθημερινές συναλλαγές σε χρήμα γίνονται παράλληλα σε δραχμές και σε ευρώ, τουλάχιστον για τους πρώτους έξι μήνες της μετάβασης. Προβλέπεται η θέσπιση ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και κυρίως στις εξαγωγές συναλλάγματος Όσον αφορά τους δασμούς, εφ’ όσον η Ελλάδα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί από τη διεθνή οικονομική και εμπορική της πολιτική. Υπάρχουν όμως, έμμεσοι τρόποι περιορισμού ορισμένων ανεπιθύμητων εισαγωγών. Η εξαγωγή συναλλάγματος θα επιτρέπεται με αποδεικτικά νόμιμων συναλλαγών όπως για εμπορικές πράξεις, εγκεκριμένες επενδύσεις, σπουδές παιδιών, ποσά για ταξίδια μέχρι ενός ορίου κλπ, όπως γινόταν και στο παρελθόν.

Επί πλέον, θα διεκδικηθεί η επιστροφή του συναλλάγματος που διέφυγε παράνομα ή αδικαιολόγητα στο εξωτερικό. Και φυσικά, θα υπάρξουν δικαστικές συνέπειες για τις παράνομες και χωρίς το «πόθεν έσχες» εξαγωγές συναλλάγματος. Κρατικοποιούνται η Τράπεζα της Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα και επιβάλλεται κρατικός έλεγχος σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα, όπως και στη ΔΕΗ, τη διανομή νερού, καθώς και επιλεγμένων φορέων κοινής ωφέλειας, που λειτουργούν όμως με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η Τράπεζα της Ελλάδος ειδικότερα, ελέγχει τη νομιμότητα της δανειοδότησης επιχειρήσεων και ιδιωτών.

18. Εξοικονόμηση πόρων

Με την απεξάρτηση από την ευρωζώνη, υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξοικονόμησης κρατικών πόρων, που βέβαια μπορεί να προσκρούουν σε αντιρρήσεις της Ε.Ε., αλλά σήμερα πολλές απ’ αυτές έχουν ανατραπεί ή τείνουν να ανατραπούν διεθνώς. Λίγο πριν από τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα, θα επιστραφούν στους δανειστές μας ποσά άνω των 100 δις ευρώ που μας έχουν χορηγήσει ως λογιστικό χρήμα για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών που δε θα μας χρειάζονται πλέον, ύστερα από την έκδοση εθνικού νομίσματος. Έτσι, θα απαλλαγούμε άμεσα από σημαντικό μέρος του χρέους, θα μειωθούν σημαντικά οι ετήσιοι τόκοι και ο δείκτης ΑΕΠ/ελλείμματος που σήμερα ξεπερνά το 180%.

Πολλές άλλες «έξυπνες» λύσεις υπάρχουν για τη μείωση του χρέους, προς όφελος φυσικά του δημόσιου συμφέροντος και όχι κερδοσκόπων ιδιωτών. Τέτοια μέτρα είναι μεταξύ άλλων: 1) η έγκαιρη αγορά ελληνικών ομολόγων από μη κρατικούς φορείς στο 10-12% της αξίας τους όπως γίνεται σήμερα από διεθνείς οίκους, 2) η διεκδίκηση κεφαλαίων που διαφεύγουν σε φορολογικούς παράδεισους, 3) η εξοικονόμηση τουλάχιστον 10 δις ετησίως και ίσως περισσότερο, από τους ελέγχους διαρροής παράνομων ή αδικαιολόγητων εκροών συναλλάγματος, 4) η επιβολή φορολογίας σε διαδικτυακές συναλλαγές που διενεργούνται από τη χώρα μας, όπως καθιερώθηκε πρόσφατα στην Ιταλία, 5) η φορολόγηση μέρους των πληρωμών που εισπράττουν οι tour operators στο εξωτερικό, 7) η επανακαθιέρωση κρατικών μονοπωλίων στα σπίρτα, στην εξόρυξη αλατιού, στην παραγωγή ζάχαρης κλπ. Παρόμοιες πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλες δυτικές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ιταλία, η Ισλανδία κλπ. 8) Οι διακρατικές συμφωνίες για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και του ελληνικού τουρισμού.

19. Τουρισμός

Με τη μετάβαση στη δραχμή και την υποτίμηση της, ο ελληνικός τουρισμός θα γίνει κατ’ εξοχήν ανταγωνιστικός και ελκυστικός. Αν το 2014 με το σκληρό, το ακριβό ευρώ, είχαμε πάνω από 20 εκ. τουρίστες, και τουριστικό πλεόνασμα περίπου 15 δις ευρώ, με την νέα υποτιμημένη δραχμή, η χώρα μας θα γίνει πολύ περισσότερο ελκυστική και αναμένεται να εισρεύσουν τον πρώτο χρόνο πάνω από 25 εκ. τουρίστες που θα ξοδεύουν περισσότερα, αφού το εδώ κόστος ζωής θα είναι χαμηλότερο. Μια μετριοπαθής προσέγγιση για το προσδοκώμενο τουριστικό συνάλλαγμα με υποτιμημένο εθνικό νόμισμα είναι της τάξης των 30 δις ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος θα εισάγεται και θα φορολογείται στην χώρα και δε θα παραμένει στα χέρια των tour operators στο εξωτερικό όπως συμβαίνει σήμερα.

Η υποτίμηση της δραχμής, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον εσωτερικό τουρισμό και την αποτροπή τουριστικών μετακινήσεων σε ξένους προορισμούς, με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Ιδιαίτερη ενισχύονται ο ποιοτικός τουρισμό υψηλής απόδοσης και ειδικότερα ο ιατρικός, συνεδριακός, εναλλακτικός, αρχαιολογικός, θρησκευτικός και θαλάσσιος τουρισμός. Προωθούνται διακρατικές συμφωνίες για την προσέλκυση τουριστών και αίρονται οι περιορισμοί της συνθήκης Σένκεν. Παρέχονται ισχυρά κίνητρα για την αναπαλαίωση της πρόσοψης των κτιρίων στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις, σε κεντρικές αρτηρίες, για αισθητικούς και τουριστικούς σκοπούς.

20. Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη

Με τη μετάβαση στη νέα δραχμή και την υποτίμησή της, προβλέπεται η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και κεφαλαίων που θα εισρεύσουν μετά την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Για την αποφυγή επαχθών μονοπωλιακών εξαγορών από διεθνή συμφέροντα, θα υπάρξει ειδική μέριμνα. Επιπλέον, η έκδοση εθνικού νομίσματος πάντα με φειδώ και μέτρο, σε συνδυασμό με την κατάλληλη πολιτική επιτοκίων, θα παράσχει την απαραίτητη ρευστότητα στις τράπεζες για τη χρηματοδότηση της υγιούς επιχειρηματικότητας. Το οικονομικό μας επιτελείο έχει καταρτίσει συγκροτημένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη στήριξη της εσωτερικής ζήτησης και εγχώριας παραγωγής, των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, των υγιών βιομηχανικών και κατασκευαστικών μονάδων, την αξιοποίηση του ορυκτού και ενεργειακού πλούτου της χώρας, με παροχή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε ελληνικές εταιρείες και διεθνείς ομίλους, συνεκτιμώντας τα οικονομικά και εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Ενισχύεται η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση με ιδιαίτερη έμφαση σε απομακρυσμένες νησιώτικες και ορεινές περιοχές, αλλά με αποτροπή φαινομένων εγωιστικού τοπικισμού. Προωθούνται στρατηγικοί τομείς της οικονομίας και ειδικότερα στον ορυκτό, ενεργειακό πλούτο και την εναλλακτική ενέργεια, τον ποιοτικό τουρισμό, την ιατρική και κοινωνική φροντίδα, τη σύγχρονη και οικολογική γεωργία, τη βιομηχανία ποτών και τροφίμων, τη βιομηχανία λιπασμάτων, τη βιομηχανία αμυντικών προϊόντων, τη φαρμακοβιομηχανία, τις μηχανολογικές κατασκευές και ανταλλακτικά, τον ιματισμό και την μόδα, τη ναυτιλία και τροφοδοσία πλοίων, τα ναυπηγεία και τις ναυπηγοεπισκευές, τις κατασκευές και τα δομικά υλικά, την τσιμεντοβιομηχανία και χαλυβουργία, τις μεταφορές και logistics, τις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, την έρευνα, την καινοτομία και τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ειδικότερα με τη δημιουργία διεθνών Πανεπιστημιακών και ερευνητικών φορέων υψηλού επιπέδου που θα προσελκύσουν φοιτητές από όλο τον κόσμο, με συνακόλουθα οικονομικά και εθνικά οφέλη.

21. Εθνικά θέματα, μετανάστες, εγκληματικότητα

Αναζητούνται και διασφαλίζονται διεθνή ερείσματα στις χώρες διασφαλίζεται η εθνική ταυτότητα και τα συμφέροντα της χώρας με ελληνοκεντρικό προσανατολισμό, χωρίς ιδεοληψίες και ακραίες αντιλήψεις, με στήριξη του ελληνικού πολιτισμού και των παραδόσεων και ενίσχυση των δεσμών με την ομογένεια. Διεκδικούνται οι πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία, καθώς και διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια. Ενισχύεται η αμυντική ικανότητα της χώρας με εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και ισχυροποίηση της αμυντικής μας βιομηχανίας.

Με τη μετάβαση στη δραχμή, επιλύεται άμεσα και αποτελεσματικά χωρίς επώδυνα μέτρα, το μείζον πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης. Οι νόμιμοι μετανάστες θα μπορούν να εξάγουν συνάλλαγμα με τους ίδιους όρους όπως και οι Έλληνες πολίτες, προσκομίζοντας το πόθεν έσχες των χρημάτων τους. Οι παράνομοι μετανάστες δε θα μπορούν να το κάνουν και αυτό τερματίζει το τεράστιο αυτό πρόβλημα που υποσκάπτει την εθνική υπόσταση της χώρας. Επιπλέον μέτρα είναι, η μονομερής καταγγελία του Δουβλίνο ΙΙ, η διασφάλιση των συνόρων, η αυστηρή πάταξη της δουλεμπορίας και της εγκληματικότητας, ο σεβασμός στους νόμιμους μετανάστες και η επιλεκτική νομιμοποίηση ποσοστού μέχρι 8% του ελληνογενούς πληθυσμού ενσωματώσιμων μεταναστών. Προκρίνεται η αποφυγή δημιουργίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, μέσω της αποτροπής μαζικής εισόδου μη ενσωματώσιμων μεταναστών, την ενίσχυση της γεννητικότητας της Ελληνίδας μητέρας και την αποτροπή της φυγής των νέων μας στο εξωτερικό.

22. Η ανατροπή του μνημονίου μπορεί να γίνει μόνο με τη μετάβαση στη δραχμή

Το Βερολίνο, αφού έχασε δύο αιματηρούς παγκόσμιους πολέμους, σήμερα επιχειρεί να κερδίσει τον τρίτο, τον οικονομικό πόλεμο, μέσω της ευρωζώνης. Ελέγχει το κλειδί του κουμπαρά, την παροχή ρευστότητας, τις τράπεζες και κατ’ επέκταση τα περισσότερα ΜΜΕ. Και μέσω αυτών, «ψεκάζει» το υποσυνείδητο των πολιτών. «Αν φύγουμε από το ευρώ, δε θα έχουμε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, θα γίνουμε Αλβανία του Χότζα. Εξωγήινα ζόμπι θα κατέβουν στη γη και θα μας ρουφήξουν το αίμα!». Ο Γκέμπελς θα ήταν περήφανος για τους σύγχρονους απογόνους του. Η ανατροπή της νεογερμανικής κατοχής, η απαλλαγή από το μνημόνιο, η έξοδος από την κρίση, η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, αυτή η ίδια η ύπαρξη της χώρας, δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο με μετάβαση στη δραχμή.

Η υπόθεση ότι τα Μνημόνια μπορεί να ανατραπούν χωρίς απαλλαγή από το θανατηφόρο ευρώ, αποτελεί μια κορυφαία αντίφαση, ένα πολιτικάντικο ψέμα. Το ευρώ είναι απόλυτα αλληλένδετο με το μνημόνιο και τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία, που δεν έχει τέλος. Το υπερτιμημένο, σκληρό ευρώ, σε συνδυασμό με την πολιτική της αυστηρής και αντιαναπτυξιακής λιτότητας που καθορίζεται από το Βερολίνο, ευθύνεται για την περιδίνηση ύφεσης και φτώχειας των χωρών της νότιας κυρίως ευρωζώνης. Έτσι εξηγείται και η οικονομική καταστροφή της Κύπρου, η οποία πριν την ένταξή της στο ευρώ ήταν μια από τις πλέον ευημερούσες χώρες της Ευρώπης και διεθνώς. Αν το ευρώ είναι ταμπού, τότε και το μνημόνιο είναι ταμπού, όπως και η γερμανική κατοχή. Ας μην ξεχνάμε πως ζούσαμε με τη δραχμή και πως ζούμε σήμερα μέσα στην ευρω-κόλαση.

Οφείλουμε να απαλλαγούμε από τις ανίερες, ατεκμηρίωτες, γελοίες φοβίες με τις οποίες μας βομβαρδίζει συστηματικά και σαρωτικά το κατεστημένο υπέρ του ευρώ και κατά της δραχμής. Το κίνημα του ευρωσκεπτικισμού ενάντια στη γερμανοποίηση της Ευρώπης, επεκτείνεται σήμερα σαρωτικά. Μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία βρίσκονται στα πρόθυρα της εξόδου από την ευρωζώνη. Προς την ίδια περίπου κατεύθυνση μας συμβουλεύουν όλοι οι διαπρεπείς οικονομολόγοι και αναλυτές όλων των πολιτικών αποχρώσεων, όπως ο κορυφαίος Νομπελίστας Πωλ Κρούγκμαν και μεταξύ άλλων, οι Νόαμ Τσόμσκι, Τζόζεφ Στίγκλιτζ, Χανς Βέρνερ Ζιν, Κένεθ Ρογκόφ, Νάομι Κλάϊν, Ότμαρ Ίσιγκ, Τόμας Μάγερ, Μάρτιν Σμιθ, Νουριέλ Ρουμπινί, Τζων Ουίκς, Μαρτσέλο ντε Tσέκο, Ζοάο Φερέϊρα ντο Αμιράλ, Μάικαελ Φούκς, Ζακ Σαπίρ, Κάι Κόνραντ, Τίλο Σαραζίν, Τζών Ρέντγουντ, Ζιλ Μπριντιέ, Μάξ Κάιζερ, Τζάβατι Γκος, Σάϊμον Ντρέικ, Τζώρτζ Φρίτμαν Γκρέκ Πάλαστ, Ρός ΜακΛέοντ, Φρεντερίκ Λορντόν, Ρότζερ Μπούτο, μέχρι και οι Ουώρεν Μπαφετ, και Άλαν Γκρίσπαν! Ακόμα και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην τελευταία του έκθεση του Μαρτίου 2014, επισημαίνει ότι αν η Ευρωζώνη δεν αποκτήσει ισχυρή κεντρική ομοσπονδιακή μορφή, είναι προτιμότερο να διαλυθεί. Αλλά το εδώ συστημικό κατεστημένο επιμένει στη συνέχιση της τραγικής ευρωτραγωδίας.

23. Πρώτα με την Ελλάδα

Οι προτάσεις μας αποτελούν εφικτό στόχο που έχουμε επεξεργαστεί και τεκμηριώσει με μελέτες, δημοσιεύσεις, βιβλία, άρθρα κλπ, και μπορεί να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες μας www.drachmi5.gr και www.odosdrachmis.com, στο Facebook, στα φυλλάδιά μας και ειδικότερα στο τελευταίο βιβλίο «Η μετάβαση στη δραχμή», εκδόσεις Photouinica. Η πρότασή μας για προσφυγή στο εθνικό μας νόμισμα, δεν αποτελεί ιδεοληψία ή αυτόνομο στόχο αλλά το κεντρικό μέσο για την έξοδο από την κρίση, από τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία που δεν έχει βιώσει ποτέ στο παρελθόν ο ελληνικός λαός με το εθνικό του νόμισμα. Με ελληνοκεντρικό προσανατολισμό χωρίς ακραίους φανατισμούς και ιδεοληψίες, ειδικότερα όσον αφορά στην εξωτερική μας πολιτική, η οποία ταυτίζεται με το εθνικό συμφέρον της χώρας. Με δημοκρατικές, σοσιαλιστικές, πατριωτικές θέσεις απέναντι στον ισοπεδωτικό διεθνισμό, στον εθνομηδενισμό. Με την Ευρώπη της ειρήνης, της σύγκλισης, της αλληλεγγύης των λαών. Αλλά πρώτα με την Ελλάδα.

* Ο Θεόδωρος Κατσανέβας είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επικεφαλής της Κίνησης ΔΡΑΧΜΗ

freepen.gr

Το διαβάσαμε από το: Σύνοψη συγκροτημένου σχεδίου μετάβασης στη δραχμή http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/08/blog-post_83.html#ixzz3hfhHseYe

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο